Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/laryngologia-zdrowie-co-i-jak.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Rozpoznanie i leczenie wczesnej psychozy: podejście zapobiegawcze – Laryngologia
Skip to content

Rozpoznanie i leczenie wczesnej psychozy: podejście zapobiegawcze

2 lata ago

489 words

Ta książka przedstawia głównie doświadczenia grupy australijskich psychiatrów we wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu psychozy. Odnosi się do ważnej nowej kwestii w psychiatrii: zapobieganie chronicznym chorobom psychicznym. W końcu trwają poważne badania, mające na celu zapobieganie, a nie odwracanie skutków poważnych zaburzeń psychicznych. Trudność związana z tą książką polega na tym, że jest to po części poradnik, w części traktatowy, a po części teoretyczna dyskusja nad klasyfikacją i orientacją choroby. Te trzy wątki nie są dobrze zintegrowane. Praktyczne kwestie są dobrze omówione w książce. Jak rozpoznać wczesną psychozę lub – jeszcze trudniejsze – psychotyczne prodromy: w jaki sposób system opieki zdrowotnej radzi sobie z bardzo realnym problemem szybkiego uzyskania programów leczenia u pacjentów z nowo narodzoną psychozą. Dowody sugerujące, że natychmiastowe leczenie ma kluczowe znaczenie dla dobrego wyniku, są jasno określone. Problemy te powracają w nieco niepotrzebny sposób w sekcjach dotyczących początku i oceny, które pokazują sposób postępowania i dowody na każdy krok. Troska autorów o pacjentów i konieczność udokumentowania naukowych podstaw leczenia prewencyjnego jest oczywista. Aspekt przewodni tej książki jest dobrze przedstawiony, a każda grupa może wykorzystać tę książkę jako podstawę do opracowania programu leczenia wczesnej psychozy.
Zapał misyjny autorów pochodzi ze starszej tradycji psychiatrycznej. Ich implikacją, która mi przeszkadza, jest to, że stare dychotomie między podejściem społecznym i psychoterapeutycznym, w przeciwieństwie do podejścia medycznego i psychofarmakologicznego, wciąż czają się. Istnieje przekonanie, że obecny program tych australijskich psychiatrów, który wyrósł z tradycji psychiatrii społecznej, ma nieco defensywne podejście do modelu medycznego. Teoretyczna dyskusja przedstawia kraepelinowski pogląd na schizofrenię jako człowieka słomianego. Kraepelinowa definicja demencji praecox jako przewlekłej, pogarszającej się choroby jest wielokrotnie cytowana jako główne uzasadnienie braku środków zapobiegawczych. To, że takie przypadki stanowią tylko niewielki ułamek tego, co jest obecnie nazywane schizofrenią, jest jasne. Oczywiste jest również, że Kraepelin, który widział chorobę jako nieuleczalną chorobę mózgu, mógł jedynie opisać przebieg swoich zinstytucjonalizowanych pacjentów w dół.
To, z czym McGorry i Jackson chcą walczyć, to pesymizm otaczający leczenie psychozy i słusznie. Uważam, że lepszą taktyką jest bardziej spojrzenie na możliwości biologiczne, które otworzyły nowe metody diagnostyczne i leki. Rozdział Chatterjeego i Liebermana na temat zmiennych biologicznych jest prostym przeglądem tego obszaru, ale nie omawia on przyszłych możliwości, które obejmują dane, że leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji mogą pełniej odwracać deficyty poznawcze niż tradycyjne leki i nadzieję, że nowe techniki obrazowania może być stosowany do identyfikacji pacjentów w fazie prepsychotycznej, u których rozwinie się jawna psychoza.
Optymizm nie jest wyłącznie kwestią definicji, ale możliwości, a możliwości w zakresie psychiatrii biologicznej nie są w pełni włączone do tej pracy
[przypisy: niedodma płuc leczenie, zwężenie tchawicy, kalikreina ]
[więcej w: laryngolog wikipedia, gratka bydgoszcz, olx bielawa ]

0 thoughts on “Rozpoznanie i leczenie wczesnej psychozy: podejście zapobiegawcze”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szczoteczki elektryczne do zębów[…]