Skip to content

Lekarze medycyny akademickiej – nowe informacje z badań kohortowych cd

2 lata ago

517 words

Pokazuje wyniki analiz porównujących oczekiwaną i faktyczną liczbę lekarzy kobiet na wydziałach szkół medycznych. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni posiadały pozycję wydziału w pewnym momencie po ukończeniu studiów. Wśród lekarzy, którzy ukończyli szkołę medyczną od 1979 r. Do 1993 r., 6664 kobiet zajmowało stanowisko wydziału w pewnym momencie pomiędzy rokiem ukończenia studiów a 1997 r. Na podstawie reprezentacji kobiet w puli absolwentów, łącznie 6030 kobiet miałoby Oczekiwano, że zajmą stanowiska wydziałowe w latach 1979-1997. W sumie w tym okresie weszły w skład kadry nauczycielskiej 634 dodatkowe kobiety, czyli o około 10 procent więcej kobiet, niż można się było spodziewać przy proporcjonalnej reprezentacji kobiet i mężczyzn. Analizy poszczególnych kohort wykazały, że w ciągu 9-15 lat kobiety były w znacznym stopniu nadreprezentowane wśród absolwentów szkół medycznych z wydziałami. W latach 80. odsetek kobiet przystępujących do medycyny akademickiej był znacznie większy niż mężczyzn; żadna kohorta w latach 90. nie miała takiej nierównowagi. Tabela 2. Tabela 2. Faktyczna i oczekiwana liczba kobiet, które awansowały do rangi profesora lub profesora zwyczajnego w latach 1979-1993. Stwierdzenie, że kobiety przystępują do rangi medycyny akademickiej w wyższych stawkach niż mężczyźni, prowadzi do pytania, czy tam kobiety przechodzą z juniorów na seniorów. W okresie studiów odsetek kobiet, które przeszły z asystenta do profesora nadzwyczajnego był znacznie mniejszy niż odsetek mężczyzn zaawansowanych (Tabela 2); dysproporcja występowała zarówno w utworach stałych, jak i nieumiejętnych (dane niepokazane). W sumie 4959 adiunktów zostało profesorami nadzwyczajnymi; 1019 z nich to kobiety. Na podstawie ich reprezentacji w gronie adiunktów liczba kobiet, które miały osiągnąć stopień profesora nadzwyczajnego, wynosiła 1374, co stanowi różnicę 355 lub 14 SD. We wszystkich poza dwoma kohortami kobiety były znacznie mniej niż się spodziewano, aby uzyskać stopień profesora nadzwyczajnego; w żadnej kohorcie nie byli znacznie bardziej niż spodziewali się osiągnąć tę rangę. W czasie trwania kadencji 205 kobiet mniej niż się spodziewano – prawie jedna trzecia uprawnionych – awansowała do stopnia profesora nadzwyczajnego; na nieuzasadnionym torze, 151 mniej kobiet niż się spodziewano, zostało profesorami nadzwyczajnymi.
Podobnie, kobiety, które miały mianowanie jako profesorowie pokrewne, miały mniejszą szansę na osiągnięcie stopnia profesora zwyczajnego niż ich męscy odpowiednicy (Tabela 2), a tę różnicę zaobserwowano zarówno na ścieżkach stałych, jak i nieuregulowanych (dane niepokazane). Ogółem 519 profesorów nadzwyczajnych uzyskało stopień profesora zwyczajnego; 59 kobiet. Liczba kobiet, które miałyby osiągnąć stopień profesora zwyczajnego na podstawie ich reprezentacji w grupie profesorów nadzwyczajnych wynosiła 105, różnica 46 lub więcej niż 5 SD. W jednej kohorcie niestacjonarnej i trzech kohorty toru, kobiety były znacznie mniej prawdopodobne niż mężczyźni, aby przejść z Associate do profesora zwyczajnego, podczas gdy w innych kohortach, kobiety i mężczyźni osiągnęli najwyższą rangę w przybliżeniu w tych samych proporcjach. Liczba osób w sześciu kohortach była zbyt mała, aby dokonać sensownych porównań
[podobne: kalikreina, szmer pęcherzykowy w płucach, nabłonek walcowaty ]
[przypisy: eurodent gorzow, detramax żel, zapalenie ślinianki przyusznej ]

0 thoughts on “Lekarze medycyny akademickiej – nowe informacje z badań kohortowych cd”