Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/laryngologia-zdrowie-co-i-jak.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Leczenie wanadanem przywraca ekspresję genów dla kluczowych enzymów metabolizmu glukozy i ciał ketonowych w wątrobie szczurów z cukrzycą. – Laryngologia
Skip to content

Leczenie wanadanem przywraca ekspresję genów dla kluczowych enzymów metabolizmu glukozy i ciał ketonowych w wątrobie szczurów z cukrzycą.

2 lata ago

229 words

Doustne podawanie szczurów z wanadanem i cukrzycą ze streptozotocyną zmniejszyło wysokie poziomy glukozy i D-3-hydroksymaślanu we krwi związane z cukrzycą. Wzrost ekspresji genu P-enolpirogronianokarboksylazy (PEPCK), głównego enzymu regulatorowego glukoneogenezy, przeciwdziała się w wątrobie i nerce po podaniu wanadanu szczurom z cukrzycą. Wanadat przeciwdziałał również indukcji ekspresji genu aminotransferazy tyrozynowej z powodu cukrzycy i był w stanie zwiększyć ekspresję genu glukokinaz do poziomów jeszcze wyższych niż te stwierdzone u zdrowych zwierząt. Podobnie zaobserwowano indukcję transkryptów mRNA kinazy pirogronianowej u szczurów leczonych wanadanem z cukrzycą. Efekty te korelowały ze zmianami w aktywności glukokinaz i kinazy pirogronianowej. Leczenie wanadanem powodowało zmniejszenie ekspresji specyficznego dla wątroby transportera glukozy, GLUT-2. Tak więc wanadan był w stanie przywrócić wykorzystanie glukozy w wątrobie i zablokować wytwarzanie glukozy u szczurów z cukrzycą. Wzrost ekspresji mitochondrialnego genu 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMGCoAS), kluczowego enzymu regulatorowego w szlaku produkcji ciał ketonowych, obserwowanym u szczurów z cukrzycą, został również zablokowany przez wanadan. Ponadto zaobserwowano podobny wzór w ekspresji PEPCK, GLUT-2, HMGCoAS i genów alfa białka wiążącego czynnik transkrypcyjny CCAAT / enhancer. Wszystkie te wyniki sugerują, że regulacja ekspresji genów biorących udział w metabolizmie ciał glukozy i ketonów może być kluczowym krokiem w procesie normalizacji wywołanym przez podawanie wanadanu szczurom z cukrzycą.
[hasła pokrewne: medeor leszno, bataty wartości odżywcze, urydynox opinie ]

0 thoughts on “Leczenie wanadanem przywraca ekspresję genów dla kluczowych enzymów metabolizmu glukozy i ciał ketonowych w wątrobie szczurów z cukrzycą.”