Skip to content

Dysocjacja i redystrybucja Na +, K (+) – ATPazy z jej błony powierzchniowej kompleksu cytoszkieletu aktyny podczas komórkowego wyczerpywania ATP.

2 lata ago

219 words

Ustanowienie i utrzymanie polarnego rozkładu Na +, K (+) – ATPazy ma zasadnicze znaczenie dla wydajnej reabsorpcji Na + przez komórki proksymalnego kanalików i jest zależne od tworzenia metabolicznie stabilnego, nierozpuszczalnego w detergentach kompleksu Na +, K (+) – ATPazy z cytoszkieletem błony aktyny. Obecne badania pokazują, że deprywacja ATP w komórce powoduje szybkie zależne od czasu trwania Na +, K (+) – ATPazy od cytoszkieletu aktyny i redystrybucji Na +, K (+) – ATPazy do błony wierzchołkowej. Podczas wyczerpywania ATP całkowita aktywność komórkowa Na +, K (+) – ATPazy pozostawała niezmieniona, ale frakcja nierozpuszczalna Triton-X-100 (związana z cytoszkieletem) aktywności Na +, K (+) – ATPazy zmniejszyła się (P mniej niż 0,01), z odpowiednim wzrostem rozpuszczalnej w detergencie frakcji Na +, K (+) – ATPazy (P mniejsze niż 0,01). Pośrednie badania immunofluorescencyjne komórek ze zubożonym ATP ujawniły redystrybucję Na +, K (+) – ATPazy z błony podstawno-bocznej do błony wierzchołkowej i całej cytoplazmy. Zmniejszenie ATP spowodowało również redystrybucję F-aktyny z koncentracji głównie korowej do lokalizacji okołojądrowej. Nastąpiła również szybka, zależna od czasu trwania konwersja monomerycznej G-aktyny do F-aktyny rozpoczynającej się podczas pierwszych 5 minut wyczerpania ATP. Podsumowując, dane te sugerują, że zubożenie ATP powoduje głębokie zmiany polaryzacji komórek przez indukowanie poważnych zmian w architekturze cytoszkieletu aktyny.
[podobne: detramax żel, medeor leszno, gratka bydgoszcz ]

0 thoughts on “Dysocjacja i redystrybucja Na +, K (+) – ATPazy z jej błony powierzchniowej kompleksu cytoszkieletu aktyny podczas komórkowego wyczerpywania ATP.”