Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/laryngologia-zdrowie-co-i-jak.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przebieg czasowy i mechanizm stresu oksydacyjnego i uszkodzenia tkanek w wątrobie szczura poddanych in vivo niedokrwieniu-reperfuzji. – Laryngologia
Skip to content

Przebieg czasowy i mechanizm stresu oksydacyjnego i uszkodzenia tkanek w wątrobie szczura poddanych in vivo niedokrwieniu-reperfuzji.

2 lata ago

252 words

Przeanalizowano przebieg czasowy stresu oksydacyjnego i uszkodzenia tkanki w strefie niedokrwiennej-reperfuzji wątroby szczura in vivo. Po 180 minutach niedokrwienia chemiluminescencja powierzchni zmniejszyła się do zera, stan 3 oddychania mitochondrialnego zmniejszył się o 70-80%, a aktywność oksydazy ksantynowej wzrosła o 26% bez zmiany zawartości wody oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i peroksydazy glutationowej . Po reperfuzji wykryto znaczny wzrost produkcji oksyradycznej i uszkodzenia tkanek. Mitochondrialny pobór tlenu w stanie 3 i kontrola oddechowa, a także aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i peroksydazy glutationowej oraz poziom nieenzymatycznych przeciwutleniaczy (ocenianych na podstawie chemiluminescencji inicjowanej wodoronadtlenkiem) uległy zmniejszeniu. Nasilenie zmian po reperfuzji korelowało z czasem niedokrwienia. Morfologicznie, hepatocyty pojawiły się obrzęknięte w wyniku braku połączenia z obszarami rdzenia, które wahało się od łagodnego do ciężkiego dla reperfuzji tkanki po 60-180 min niedokrwienia. Infiltrację neutrofilów obserwowano po 180 minutach niedokrwienia i 30 minutach reperfuzji. Mitochondria wydają się być głównym źródłem nadtlenku wodoru w kontroli i reperfuzji w wątrobie, na co wskazuje niemal całkowite zahamowanie wytwarzania nadtlenku wodoru wytrącone przez karbonylo-cyjank p- (trifluorometoksy) fenylohydrazon. Dodatkowo, hamowanie mitochondrialnego transferu elektronów przez antymycynę w plastrach wątroby ujawniło hamowanie oddychania mitochondrialnego w stanie 3 i wzrost stężenia nadtlenku wodoru w stanie stacjonarnym w reperfuzji wątroby. Zwiększone tempo wytwarzania oksyradów przez hamowane mitochondria pojawiają się jako początkowa przyczyna stresu oksydacyjnego i uszkodzenia wątroby podczas wczesnej reperfuzji w wątrobie szczura.
[hasła pokrewne: olx bielawa, wgłobienie jelita, borówka amerykańska kalorie ]

0 thoughts on “Przebieg czasowy i mechanizm stresu oksydacyjnego i uszkodzenia tkanek w wątrobie szczura poddanych in vivo niedokrwieniu-reperfuzji.”