Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/laryngologia-zdrowie-co-i-jak.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Białko transferujące lipidy w osoczu jako wyznacznik aterogenności lipoprotein osocza małp. – Laryngologia
Skip to content

Białko transferujące lipidy w osoczu jako wyznacznik aterogenności lipoprotein osocza małp.

2 lata ago

213 words

Badanie to przeprowadzono w celu określenia potencjalnych źródeł tkankowych białka przenoszącego ester cholesterolowy w osoczu (CETP) oraz w celu oceny wpływu CETP na stężenie lipoprotein i miażdżycę tętnic. W grupie 28 małp cynomolgus karmionych wysokotłuszczowymi dietami wysokocholesterolowymi stężenie CETP w osoczu było silnie skorelowane z liczebnością mRNA CETP w wątrobie i tkance tłuszczowej oraz z wydajnością CETP w perfuzatach wątroby. Stężenie CETP w osoczu wykazało silną odwrotną korelację ze stężeniami cholesterolu HDL (r = -0,62, P mniejsze niż 0,001) i dodatnią korelację ze stężeniem cholesterolu LDL (r = 0,54, P mniejsze niż 0,005) i masą cząsteczkową (r = 0,57, P mniej niż 0,001). Stopień miażdżycy tętnic wieńcowych był dodatnio skorelowany ze stężeniem cholesterolu LDL i masą cząsteczkową oraz stężeniem CETP w osoczu. Tak więc, u małp karmionych dietą miażdżycogenną, indywidualne różnice w liczebności mRNA CETP w wątrobie i tkance tłuszczowej odgrywają główną rolę w określaniu poziomów CETP w osoczu. W osoczu CETP wpływa na dystrybucję estrów cholesterolu między LDL i HDL, a stężenie CETP wydaje się być kluczowym wyznacznikiem względnej aterogenności lipoprotein w osoczu.
[więcej w: zapalenie ślinianki przyusznej, laryngolog wikipedia, opokan ulotka ]

0 thoughts on “Białko transferujące lipidy w osoczu jako wyznacznik aterogenności lipoprotein osocza małp.”