Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/laryngologia-zdrowie-co-i-jak.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
barszcz sosnowskiego edu ad 9 – Laryngologia
Skip to content

barszcz sosnowskiego edu ad 9

2 lata ago

328 words

Chociaż częstości odpowiednich zrzutów u pacjentów z kardiomiopatią przerostową były niższe niż u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, 15,16 są one jednak istotne w kontekście choroby, która często dotyka młodych pacjentów bez objawów zastoinowej niewydolności serca i z zachowaną funkcją skurczową. Biorąc pod uwagę ochronę zapewnianą przez wszczepialny defibrylator, tacy pacjenci mogą przetrwać wiele dziesięcioleci z normalną lub prawie normalną oczekiwaną długością życia. Ponieważ nasze badanie było retrospektywne i niekontrolowane, z możliwymi ograniczeniami związanymi z wyborem pacjentów, chcemy być ostrożni w wyciągnięciu wniosków na temat roli wszczepialnych defibrylatorów w leczeniu kardiomiopatii przerostowej. Możemy rozsądnie stwierdzić, że defibrylator był skuteczny w zapobieganiu nagłemu zgonowi u grupy pacjentów z kardiomiopatią przerostową, którzy byli uważani za osoby wysokiego ryzyka. Nie porównaliśmy jednak wyników w tej grupie z grupą pacjentów z kardiomiopatią przerostową i podobnym profilem klinicznym, którzy byli oceniani w tych samych ośrodkach, ale nie otrzymywali defibrylatorów. Trudno byłoby przeprowadzić prospektywne, randomizowane badania skuteczności defibrylatorów w porównaniu z leczeniem farmakologicznym u pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze względu na względy etyczne, stosunkowo niskie występowanie choroby w populacji ogólnej i stosunkowo niskie ryzyko szybkość, 1,3, a także główne ograniczenia praktyczne (np. często długi czas uśpienia między wszczepieniem defibrylatora a pierwszym rozładowaniem).
Chociaż błąd selekcji mógł wpłynąć na precyzję szacowanych częstości odpowiednich zrzutów, o których tu mowa, czynnik ten nie przesłania podstawowego przesłania, że wszczepialny kardiowerter-defibrylator zapewnia ochronę ratującą życie poprzez skuteczne przerwanie częstoskurczu komorowego lub fibrylacji u pacjentów z kardiomiopatią przerostową, którzy mają niewiele lub bez objawów, z których wielu jest młodych. Użycie defibrylatora jest zatem uzasadnione, zarówno w przypadku pierwotnej, jak i wtórnej profilaktyki nagłej śmierci, u pacjentów wysokiego ryzyka z kardiomiopatią przerostową.
[hasła pokrewne: komórki oksyfilne, radioskopia, mikroangiopatia zakrzepowa ]
[hasła pokrewne: wgłobienie jelita, toxocaroza, opokan ulotka ]

0 thoughts on “barszcz sosnowskiego edu ad 9”